|

Szkolenie:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) – rola i zadania w myśl
Rozporządzenia RODO

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
z obowiązkami i odpowiedzialnościami Inspektora Ochrony Danych - funkcji nadzorczej w zakresie systemu ochrony danych osobowych zgodnego
z RODO. Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności
w zakresie niezbędnym do sprawowania roli Inspektora Ochrony Danych .

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla dotychczasowych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osób zajmujących się nadzorowaniem systemu ochrony danych osobowych zgodnego
z wymaganiami Rozporządzenia RODO oraz mających zastosowanie przepisów prawa w tej materii.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 1. Pozyskanie wiedzy w zakresie zadań i kompetencji Inspektora Danych Osobowych
 2. Nabycie umiejętności skutecznej weryfikacji stosowania regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez organizacje
 3. Pozyskanie wiedzy w zakresie stosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz kompetencji UODO, jako organu nadzorczego
 4. Uzyskanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO i wykorzystania jej w praktyce m.in.:
  • w przeprowadzeniu analizy i oceny ryzyka
  • w określeniu sposobów i środków odnoszących się do ryzyka
  • w opracowaniu polityki bezpieczeństwa oraz polityk operacyjnych
  • przy rozwiązywaniu podstawowych zadań i problemów związanych z planowaniem w tym przygotowaniem dokumentacji, wdrażaniem i nadzorowaniem systemu ochrony danych zgodnego z RODO

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU

 1. Być może twoja Organizacja będzie musiała obligatoryjnie powołać Inspektora Ochrony Danych
 2. Dowiesz się jakie wymagania Rozporządzenia RODO dotyczą twojej organizacji, a które nie mają do niej zastosowania
 3. Poznasz metodę oceny ryzyka, której wyniki są podstawą do zaplanowania odpowiedniej jakości sposobów i środków bezpieczeństwa
 4. Dowiesz się jak zapewnić aby twoja organizacja wdrożyła system ochrony danych osobowych zgodny z wymaganiami Rozporządzenia RODO
 5. Nie przestrzeganie właściwych zasad bezpieczeństwa danych osobowych może skutkować konsekwencjami prawnymi, karami finansowymi nawet do 20 mln. Euro, a także utratą wizerunku i zaufania

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Cena szkolenia zawiera:
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

SZKOLENIA STACJONARNE

Terminy szkoleń stacjonarnych:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Informacje dodatkowe:
– W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
– Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

SZKOLENIA ON-LINE

Terminy szkoleń on-line
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Program szkolenia

 1. Wstęp

 2. Rola i zadania Inspektora Danych Osobowych

 3. Jak uzyskać i jakie kwalifikacje powinien posiadać Inspektor Danych Osobowych

 4. Identyfikacja i ocena zgodności organizacji z przepisami prawa w zakresie danych osobowych

 5. Ogólne i specyficzne wymagania rozporządzenia RODO

 6. Inne mające zastosowanie przepisy prawa

 7. Identyfikacja i ocena ryzyka jako podstawa do określenia sposób i środków bezpieczeństwa

 8. Dokumentacja systemu ochrony danych osobowych

 9. Zabezpieczenia w systemie ochrony danych osobowych – ich wdrażanie, utrzymywanie i ocena skuteczności

 10. Konsekwencje nie stosowania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych

 11. Dyskusja i podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia