|

Szkolenie:
"Inspektor Ochrony Danych Osobowych – rola i zadania w myśl
nowych przepisów prawnych"

Cel
szkolenia

Rozporządzenie RODO wprowadza nowe zmiany
w zakresie przetwarzania i przepływu danych osobowych. Dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji zastąpiony zostaje przez Inspektora Danych Osobowych. Na szkoleniu dowiesz się, jakie nowe obowiązki przejmie IDO, będziesz wiedział jak dostosować swoją organizację do nadchodzących zmian, jak skutecznie chronić dane osobowe i jak ustrzec się przed konsekwencjami niedostosowania się do nowych przepisów.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

 1. Dotychczasowi Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, audytorzy, Administratorzy Danych Osobowych
 2. Osoby zajmujące się przetwarzaniem,
  ochroną i zarządzaniem danymi osobowymi

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 1. Pozyskanie wiedzy w zakresie zadań i kompetencji Inspektora Danych Osobowych
 2. Zidentyfikowanie głównych różnic pomiędzy dotychczasowymi obowiązkami Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a Inspektorem Danych Osobowych
 3. Nabycie umiejętności skutecznej weryfikacji stosowania regulacji w zakresie danych osobowych przez organizacje
 4. Pozyskanie wiedzy w zakresie stosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz nowych kompetencji GIODO, jako organu nadzorczego
 5. Uzyskanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO i wykorzystania jej w praktyce m.in.:
  • w opracowaniu polityki bezpieczeństwa
  • w przygotowaniu analizy ryzyka
  • przy rozwiązywaniu podstawowych zadań i problemów związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz przetwarzaniem danych osobowych

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU

 1. Ponieważ być może Twoja Organizacja będzie musiała obligatoryjnie powołać Inspektora Ochrony Danych
 2. Dowiesz się jak uniknąć kar i przygotować swoją organizację do nadchodzących zmian, zarówno w teorii, jak i w praktyce
 3. Ponieważ nie przestrzeganie właściwych zasad bezpieczeństwa danych osobowych może skutkować konsekwencjami prawnymi, karami finansowymi nawet do 20 mln. Euro, a także utratą wizerunku i zaufania

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-15:00 (6 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

490,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 602,70 zł/ os. brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wstęp
 2. Zadania ABI w odniesieniu do aktualnych przepisów dotyczących danych osobowych
 3. Zadania Inspektora Danych Osobowych
 4. Jak uzyskać i jakie kwalifikacje powinien posiadać Inspektor Danych Osobowych
 5. Różnice pomiędzy ABI a IOD
 6. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
 7. Jak skutecznie przeprowadzać ocenę zgodności organizacji z przepisami prawa w zakresie danych osobowych
 8. Kary za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych – zasady ich nakładania
  i wysokość
 9. Stosowane zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych
 10. Dyskusja i podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO