|

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

W związku z licznymi zapytaniami, które kierują Państwo do Naszego biura
w odniesieniu do organizowanych przez nas szkoleń otwartych i zamkniętych, przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

Uczestnictwo w szkoleniu i zgłoszenie na szkolenie

Czy mogę uczestniczyć w szkoleniu, jako osoba prywatna?

Oczywiście. Szkolenia otwarte są organizowane dla wszystkich zainteresowanych daną tematyką: osób prywatnych oraz przedstawicieli firm. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych lub związanych z wykształceniem, bądź zajmowanym stanowiskiem. Podczas wypełniania Karty Zgłoszenia na szkolenie w polach związanych z nazwą firmy/instytucji należy wpisać swoje imię i nazwisko. Opłaty i warunki szkoleń są identyczne dla osób prywatnych oraz firm.

Jak mogę się zgłosić na szkolenie?

Na szkolenie można się zgłosić na trzy sposoby:

 1. korzystając z „formularza zgłoszeniowego on-line” dostępnego na naszej stronie internetowej, wypełniając go i wysyłając do nas elektronicznie
 2. wysyłając e-mailem skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia
 3. wysyłając wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia faxem

Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest warunkiem wpisania osoby zainteresowanej na listę uczestników i stanowi równocześnie zobowiązanie do zapłaty oraz podstawę do wystawienia dokumentu proforma.

Kiedy najpóźniej mogę zapisać się na szkolenie?

Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu.

Zgłoszenia na szkolenia otwarte przyjmujemy najpóźniej do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. Po tym terminie również istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa pod warunkiem, iż została utworzona grupa szkoleniowa na dany termin i są jeszcze wolne miejsca.

Płatności i dokumenty sprzedaży

Co zawiera opłata za szkolenie?

W ramach szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi:

 • materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • zaświadczenie uczestnictwa, potwierdzające udział w szkoleniu
 • poczęstunek podczas przerw kawowych

oraz w zależności od rodzaju szkolenia:

 • obiady
 • przeprowadzenie egzaminu w formie testu na zakończenie szkolenia
 • wydanie certyfikatów w języku polskim i angielskim, potwierdzających uzyskane kompetencje

Czy nocleg i koszty dojazdu są wliczone w cenę szkolenia?

Nie, nocleg i dojazd nie są uwzględnione w kosztach szkolenia. Pokrywa je uczestnik we własnym zakresie.

Kiedy i w jaki sposób należy dokonać płatności za szkolenie otwarte?

Płatności należy dokonać przed szkoleniem na podstawie otrzymanego dokumentu proforma, który wysyłamy do uczestnika wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia na ok. 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Na dokumencie proforma znajdą Państwo termin płatności i nr rachunku bankowego, na jaki należy wykonać przelew.

Czy jest możliwość otrzymania faktury zwolnionej z VAT za udział w szkoleniu otwartym?

Tak. Wystawiamy faktury zw. z VAT. W przypadku finansowania udziału w szkoleniu ze środków publicznych wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa należy dostarczyć nam stosowne oświadczenie, mówiące o tym, że zakup szkolenia jest finansowany ze środków publicznych.

Lokalizacja szkolenia oraz parkingi i miejsca noclegowe

Gdzie odbywają się szkolenia otwarte?

Szkolenia otwarte, w przeważającej większości, prowadzimy w siedzibie naszej firmy mieszczącej się we Wrocławiu w budynku NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej), w którym mamy do dyspozycji różnej wielkości sale szkoleniowe i konferencyjne. Nasza siedziba znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Dworca Głównego PKP i PKS oraz bogatej bazy noclegowej i jest doskonale skomunikowana z resztą Wrocławia.
Oto dokładny adres:

ul. Józefa Piłsudskiego 74, (budynek NOT)
50-020 Wrocław

Lokalizacja: zobacz na Google Maps

Część szkoleń realizujemy w różnych lokalizacjach w Polsce. Są one odpowiednio oznaczone w harmonogramie naszych szkoleń otwartych.

Gdzie znajdę najbliższe miejsce parkingowe?

ul. Piłsudskiego, ul. Komandorska, pl. Kościuszki

Gdzie znajdę najbliższe miejsce noclegowe?

 • Hotel Europejski
  ul. Piłsudskiego 88, 50-017 Wrocław
  tel. (71) 772 10 00 /02, fax: (71) 772 10 05
  recepcja@europejskiwroclaw.pl, http://europejskiwroclaw.pl
 •  

 • Scandic Wroclaw
  ul. Piłsudskiego 49/57; 50-032 Wrocław
  tel.: (71) 7870000, fax: (71) 7870001
  wroclaw@scandichotels.com, www.scandichotels.com
 •  

 • Hotel Polonia
  ul. Piłsudskiego 66, 50-020 Wrocław
  tel.: (71) 343 10 21, fax: (71) 344 73 10
  recepcja@poloniawroclaw.pl, http://poloniawroclaw.pl
 •  

 • Hotel Sofia
  ul. Piłsudskiego 104; 50-014 Wrocław
  wejście od ulicy Gwarnej 23
  tel.: (71) 372 32 00, fax: (71) 372 32 00
  recepcja@hotelsofia.pl, www.hotelsofia.pl

Organizacja szkoleń

Kim są trenerzy prowadzący szkolenia?

Wszystkie organizowane przez nas szkolenia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów posiadających nie tylko odpowiednie przygotowanie merytoryczne z zakresu danego systemu, ale również bogate doświadczenie praktyczne w zakresie wdrażania, nadzorowania i doskonalenia systemów zarządzania w mikro, małych, średnich i dużych organizacjach różnego typu branż. Wszyscy Nasi trenerzy są również czynnymi audytorami prestiżowych jednostek certyfikujących funkcjonujących na rynku.

Jak liczne są grupy szkoleniowe podczas szkoleń otwartych?

Organizowane przez nas szkolenia otwarte odbywają się w grupach liczących nie więcej, niż 12 osób.

Taka ilość uczestników gwarantuje wysoką jakość szkolenia, a także możliwość bezpośredniej konwersacji i rozwiązania indywidualnych problemów zgłaszanych przez uczestników.

Czy można zorganizować szkolenie tylko dla pracowników naszej firmy?

Tak, możemy przeprowadzić szkolenie w formie zamkniętej, dedykowane wyłącznie dla Państwa pracowników uwzględniając specyfikę firmy oraz branży, w której działa. Miejsce szkolenia, jego termin, zakres tematyczny i czasowy ustalimy wspólnie z Państwem. Szkolenia prowadzone wewnątrz organizacji to efektywne wykorzystanie budżetu szkoleniowego przy większej grupie uczestników.

W celu zgłoszenia zapytania o szkolenie zamknięte zachęcamy do mailowego lub telefonicznego kontaktu z nami – szczegółowe informacje w zakładce kontakt oraz do skorzystania z gotowego formularza zgłoszeniowego. Na każde zapytanie odpowiadamy w najkrótszym możliwym czasie, a szczegółową ofertę przedstawiamy w terminie uzgodnionym z Państwem.

Czy wiedza nabyta podczas szkolenia jest wystarczająca do zdania egzaminu?

Wiedza nabyta podczas szkolenia jest wystarczająca do zdania egzaminu, wszystkie zagadnienia zawarte na teście końcowym są omawiane podczas szkolenia. Uczestnik szkolenia, który aktywnie uczestniczy w zajęciach nie powinien mieć problemu z jego zaliczeniem. Trudności z napisaniem testu mogą się pojawić w przypadku nieobecności podczas któregoś dnia szkolenia.

Informacje ogólne o szkoleniach

Czym różni się funkcja Audytora Wewnętrznego od Pełnomocnika?

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy funkcją Audytora wewnętrznego a funkcją Pełnomocnika ds. Zarządzania choćby w charakterze i zakresie wykonywanych obowiązków.

Audytor Wewnętrzny jest uprawniony do przeprowadzania audytów wewnątrz danej organizacji. Tę funkcję może sprawować każdy pracownik firmy, który posiada odpowiednie przygotowanie i wiedzę zarówno z techniki prowadzenia audytu wewnętrznego, jak i norm dotyczących jakości. Audytor wewnętrzny powinien być niezależny od audytowanego obszaru firmy, zapewniając w ten sposób obiektywną i bezstronną ocenę.

Pełnomocnik jest przedstawicielem najwyższego kierownictwa organizacji i sprawuje merytoryczny nadzór nad wszystkimi pracami i działaniami związanymi z projektowaniem, wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu zarządzania. W szczególności: opowiada za utrzymanie i doskonalenie systemu, nadzoruje dokumentację, audyty wewnętrzne, szkolenia dotyczące systemu zarządzania oraz przydziela pracownikom obowiązki związane z systemem zarządzania.

Zaświadczenia i certyfikaty

Czy otrzymam zaświadczenie potwierdzające mój udział w szkoleniu?

Tak. Wszystkie osoby, które czynnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach bezpośrednio po szkoleniu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Kiedy otrzymam certyfikat?

Certyfikaty są wydawane po szkoleniach Audytorów wewnętrznych i Managerów (Pełnomocników) ds. systemu zarzadzania. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie pisemnym (test), który odbywa się na zakończenie szkolenia.

Certyfikaty wysyłamy drogą pocztową w terminie do ok. 7 dni po zakończeniu szkolenia, na wskazany na Karcie Zgłoszenia adres korespondencyjny.

Przez kogo będzie wydany certyfikat i czy będzie on honorowany przez jednostki certyfikujące?

Certyfikat wydaje nasza firma i jest on honorowany przez wszystkie jednostki certyfikujące funkcjonujące na rynku.

Jak długo ważne są certyfikaty na audytora wewnętrznego i pełnomocnika (menadżera) ds. systemu zarządzania?

Certyfikaty wydawane są bezterminowo, co oznacza, że nie ma konieczności okresowego wznawiania ich ważności (tak jak to ma miejsce np. w przypadku audytorów wiodących).

Ukończenie szkolenia i uzyskanie certyfikatu należy jednak traktować, jako niezbędny „pierwszy krok” w karierze pełnomocnika czy audytora wewnętrznego. Nie zwalnia to osób pełniących te funkcje z obowiązku dalszego doskonalenia swoich kompetencji. Uaktualnienie nabytych uprawnień może okazać się konieczne np. w przypadku nowelizacji danej normy przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, która je tworzy.

Rezygnacja ze szkolenia

Czy mogę zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które już wysłałam/em kartę zgłoszenia?

Tak, w przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, zwracane jest 100% kosztów. Klienci, którzy nie odwołają pisemnie swojej obecności na szkoleniu do 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, i nie wezmą udziału w szkoleniu zostaną obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytanie lub mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Naszym biurem.