|

Szkolenie:
"Certyfikacja UTZ - podstawowe elementy i wymagania systemu certyfikacji UTZ"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych wymagań w zakresie certyfikacji UTZ łańcucha
dostaw produktów kawowych, kakaowych
i herbacianych. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z przygotowaniem
się do auditu certyfikującego UTZ, przedstawione zostaną również zasady prawidłowego posługiwania się logo UTZ.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli firm, które zamierzają ubiegać się o certyfikat UTZ
lub zainteresowane są utrzymaniem certyfikatu.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
1 dzień; 9:00-16:00 (7 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

390,00 zł/ os. netto +23 % VAT = 479,70 zł/ os. brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Geneza, istota i podstawowe założenia systemu UTZ
  • Geneza powstania systemu i rozwój certyfikacji UTZ na świecie i w Polsce
  • Podstawowe założenia systemu
  • Członkostwo w UTZ i zasady stosowania logo UTZ
  • Ćwiczenia praktyczne
 3. Wymogi standardów certyfikacji dla poszczególnych produktów (kawa, kakao, herbata)
  • Wymagania standardu dla Łańcucha Dostaw (kawa, kakao, herbata) – omówienie poszczególnych elementów każdego z trzech standardów
  • Dokumentowanie systemu przepływu produktów UTZ w praktyce
  • Auditowanie i proces certyfikacji
  • Ćwiczenia praktyczne
 4. Dyskusja, podsumowanie

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia