|

Szkolenia z zakresu:
Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO /IEC 27001
oraz systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO

Pakiet szkoleń w ramach, których nasi eksperci przybliżą uczestnikom najważniejsze zagadnienia związane z ochroną danych osobowych oraz Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji budowanymi w oparciu o wymagania i wytyczne międzynarodowej normy ISO/ IEC 27001.

Jak zaprojektować, wdrożyć i utrzymywać System Bezpieczeństwa Informacji?

Jak spełnić wymagania prawne w zakresie ochrony danych osobowych w tym w szczególności wynikające z RODO?

Tego miedzy innymi nauczą się słuchacze naszych szkoleń, w których kompetencjach leży ochrona danych osobowych oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
np. managerowie, koordynatorzy systemu lub specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji, Inspektorzy Ochrony Danych, czy Audytorzy Wewnętrzni Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji lub Ochrony Danych Osobowych.


Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez CDS MALON

Szkolenia otwarte z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz ochrony danych osobowych

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/ IEC 27001

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – rola i zadania w myśl Rozporządzenia RODO

Ochrona danych osobowych – praktyczne podejście zgodne z rozporządzeniem RODO

Audytor wewnętrzny systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO

Zastosowanie wymagań międzynarodowych norm ISO do wdrożenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych

Ocena ryzyka w systemie ochrony danych osobowych

Rodzaje szkoleń organizowanych przez
MALON GROUP:


Szkolenia otwarte z zakresu Systemów Zarządzania

Przejdź do kalendarium szkoleń


Szkolenia zamknięte (dedykowane) z zakresu Systemów Zarządzania

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia


Szkolenia e-learningowe z zakresu Systemów Zarządzania

Zarejestruj się na e-szkolenie już dzisiaj!

Jakie odniesiesz korzyści, biorąc udział w szkoleniach z zakresu ISO/ IEC 27001
oraz systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO?

Zdobędziesz wiedzę z zakresu interpretacji, analizy wymagań normy ISO/ IEC 27001 oraz Rozporządzenia RODO i innych mających zastosowanie przepisów

Nauczysz się jak zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa informacji w Twojej organizacji

Zapoznasz się z metodami oraz technikami prowadzenia audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji

Dowiesz się jak wdrożyć we własnej Organizacji mechanizmy zapewniające zgodność przetwarzania danych
osobowych z mającymi zastosowanie przepisami prawa w tym w szczególności Rozporządzenia RODO

Gdzie znaleźć dalsze informacje
o bezpieczeństwie informacji? Gdzie szukać pomocy we wdrożeniu?

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: http://www.iso.org.pl