|

Szkolenie:
"Badanie satysfakcji klienta
w kontekście zarządzania organizacją"

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu metod badania satysfakcji klienta oraz ich wykorzystania w praktyce.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych efektywnym wykorzystaniem badania satysfakcji klienta w systemowym zarządzaniu organizacją.

Metodyka

Szkolenie ma charakter krótkich wykładów, wprowadzających w przystępny sposób niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktycznych ćwiczeń grupowych
i indywidualnych. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną rozwiązania praktyczne, dotyczące badania satysfakcji klienta.Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe do wykorzystania
w pracy w swojej firmie, a po zakończeniu kursu – zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń oferowanych przez MALON GROUP

Szkolenie to realizujemy jako szkolenie zamknięte (dedykowane). Prezentowany poniżej program zajęć jest jedynie naszą propozycją
i może zostać zmodyfikowany w oparciu
o indywidualnie potrzeby i wymagania Klienta.

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia przez e-mail

                     szkolenia@malongroup.pl


Zapytaj o terminy i dostępność szkolenia telefonicznie

                   71 789 08 41


Czas trwania szkolenia

                    2 dni; od 9:00 do 17:00
                    (16 godzin zajęć)

Program szkolenia

Wprowadzenie
Orientacja na klienta
 • Definicje
 • Znaczenie i cele badania satysfakcji klienta
 • Podejście normy ISO 9001:2000 oraz ISO 9004:2000
 • Poziomy satysfakcji klienta
Praktyczne omówienie normy ISO 10002:2004
Wybrane metody badania satysfakcji klienta
 • Wskaźnik CSI
 • System CRM
 • Mystery Shopping
 • Analiza wskaźników z obszaru marketingu i sprzedaży
 • Ćwiczenia
Techniki badawcze
 • Badania ankietowe
 • Wywiady telefoniczne
 • Badania panelowe
 • Analizy trendów
 • Ćwiczenia
Ankieta
 • Siedmioetapowa metoda budowy kwestionariusza
 • Plan doboru próby
 • Źródła informacji rynkowych
 • Ćwiczenia
Prezentacja wyników
 • Diagram Pareto-Lorenza
 • Histogram częstości
 • Analiza ABC
 • Karty kontrolne
 • Ćwiczenia
Dyskusja, podsumowanie

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO