|

Szkolenie:
Audytor wewnętrzny systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z istotą, i metodyką planowania i prowadzenia audytów wewnętrznych, jako narzędzia, którego celem jest zapewnienie zgodności i skuteczności systemu ochrony danych osobowych zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia RODO.
Uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacji.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest osób, które
w organizacjach /firmach  mają odpowiadać za przeprowadzania audytów zgodności i skuteczności systemu ochrony danych osobowych zgodnego
z wymaganiami rozporządzenia RODO, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43

KOSZT SZKOLENIA:

Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. System ochrony danych osobowych zgodny z wymaganiami Rozporządzenia RODO
  • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań nowych przepisów prawa (RODO)
 3. Zabezpieczenia w systemie ochrony danych osobowych zgodne z ISO 27002
 4. Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności systemu ochrony danych osobowych
  • Zastosowanie normy ISO 19011 do planowania i realizacji audytów wewnętrznych
  • Cele i rodzaje audytów
  • Planowanie i przygotowanie audytu
  • Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu
  • Dokumentowanie wyników audytu
  • Skuteczne działania korekcyjne i korygujące
 5. Dyskusja, podsumowanie
 6. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia