|

Szkolenie:
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg IATF 16949:2016

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z istotą, celem, zasadami planowania, metodologią realizacji i raportowania audytów wewnętrznych wg standardu
IATF 16949:2016. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ze specyfikacją techniczną
IATF 16949:2016 do efektywnego przeprowadzania audytów w organizacji.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zgodnego z wymaganiami standardu IATF 16949:2016.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami specyfikacji technicznej IATF 16949:2016 oraz do osób indywidualnych zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych, chcących zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania w branży motoryzacyjnej. Zaleca się, aby uczestnicy szkolenia posiadali doświadczenie w audytowaniu Systemów Zarządzania Jakością (np. wg normy ISO 9001) oraz podstawową wiedzę z zakresu wymagań specyfikacji technicznej IATF 16949:2016.

WAŻNE: Aby uzyskać kompetencje Auditora Wewnętrznego wg IATF 16949:2016 należy najpierw nabyć kompetencje VDA 6.3 oraz narzędzi jakościowych.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
3 dni; 9:00-17:00 (24 godzin zajęć)

Cena szkolenia zawiera:
– Przeprowadzenie egzaminu
– Certyfikat Auditora Wewnętrznego
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE

SZKOLENIA STACJONARNE

Terminy szkoleń stacjonarnych:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Informacje dodatkowe:
– W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
– Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

SZKOLENIA ON-LINE

Terminy szkoleń on-line
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. System Zarządzania Jakością zgodny w wymaganiami Specyfikacji Technicznej IATF 16949:2016
  • Motoryzacyjne podejście procesowe
  • Struktura standardu IATF 16949:2016
  • Omówienie wymagań standardu IATF 16949:2016
  • Orientacja na Klienta, skuteczność i efektywność procesów
  • Ćwiczenia praktyczne
 3. Audit – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania
  • Idea audytów wewnętrznych
  • Cele auditu
  • Rodzaje audytów
  • Cechy dobrego auditora
  • Postawy auditora wobec auditowanego
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 4. Planowanie i przygotowanie auditu systemu, procesu, wyrobu
  • Kryteria i zakres auditu
  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • Ćwiczenia praktyczne
 5. Przeprowadzenie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
  • Obiektywne dowody
  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • Ćwiczenia praktyczne
 6. Dokumentowanie wyników auditu
  • Umiejętne formułowanie niezgodności
  • Dokumentowanie niezgodności
  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
  • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu.
  • Ćwiczenia praktyczne
 7. Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze oraz doskonalące
  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych/ doskonalących
  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności
  • Definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych oraz doskonalących
  • Ocena skuteczności działań
  • Ćwiczenia praktyczne
 8. Dyskusja, podsumowanie
 9. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia