|

Szkolenie:
Audyt procesu zgodnie z VDA 6.3

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z istotą, celem, zasadami planowania, metodologią realizacji i raportowania audytów procesu zgodnie z wytycznymi VDA 6.3, łącznie z podejściem opartym o ryzyko. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ze specyfikacją techniczną IATF 16949:2016 do efektywnego przeprowadzania audytów procesu
w organizacji.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie jest skierowane do przyszłych Auditorów Wewnętrznych procesu, Auditorów Wewnętrznych systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami
IATF 16949: 2016, Auditorów drugiej strony (osób audytujących dostawców), pracowników odpowiedzialnych za rozwój dostawców.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak zaplanowanego terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość realizacji szkolenia w formie zamkniętej (szkolenie on-line lub stacjonarne)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

1350,00 zł/ os. netto + 23% VAT 
(1660,50 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

  1. Wymagania nowego wydania podręcznika VDA 6.3

  2. Analiza ryzyka na podstawie diagramu żółwia

  3. Planowanie i auditu procesu

  4. Etapy auditu w podejściu procesowym

  5. Realizacja auditu procesu

  6. Zasady oceniania

  7. Korzystanie z katalogu pytań P2-P7, włącznie z analizą potencjału

  8. Wymagania Klienta oraz ich interpretacja

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu
otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia