|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania w laboratoriach ISO/ IEC 17025"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów oraz przygotowanie przyszłych auditorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów
w przedsiębiorstwie.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich
osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemu Zarządzania Jakością
w laboratorium. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO/ IEC 17025:2005.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

890,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 1094,70 zł/ os. brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie
  2. System Zarządzania w laboratoriach zgodny z wymaganiami normy ISO/ IEC 17025:2005
    (Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących)

    • Elementy System Zarządzania według normy ISO/ IEC 17025:2005
    • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO/ IEC 17025:2005
  3. Audit – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania
    • Cele auditu
    • Rodzaje auditów
  4. Planowanie i przygotowanie auditu
    • Kryteria i zakres auditu
    • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
    • Ćwiczenia praktyczne
  5. Przeprowadzenie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
    • Obiektywne dowody
    • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
    • Ćwiczenia praktyczne
  6. Dokumentowanie wyników auditu
    • Umiejętne formułowanie niezgodności
    • Dokumentowanie niezgodności
    • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
    • Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu
    • Ćwiczenia praktyczne
  7. Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze
    • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych
    • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności
    • Definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych
    • Ocena skuteczności działań
    • Ćwiczenia praktyczne
  8. Dyskusja, podsumowanie
  9. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Auditora

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału
w szkoleniach organizowanych przez CDS MALON
z zakresu Systemów Zarządzania

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.