|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium
medycznym ISO 15189"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów oraz przygotowanie przyszłych Auditorów do samodzielnego przeprowadzania auditów w laboratorium medycznym pod kątem wymagań normy ISO 15189. Imienny certyfikat świadczący o kwalifikacjach, może okazać się niezwykle przydatny na rozrastającym się rynku usług medycznych.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratoriów medycznych, tj. diagnostów laboratoryjnych, techników laboratoryjnych, biologów, biotechnologów, analityków medycznych, techników analityki medycznej jak i do kierowników laboratoriów i właścicieli laboratoriów.
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do posługiwania się tytułem Auditora Wewnętrznego normy ISO 15189.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

790,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(971,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. System Zarządzania w laboratorium medycznym zgodny z wymaganiami normy ISO 15189 (System jakości i kompetencji laboratoriów medycznych)
  • Elementy systemu zarządzania wg normy ISO 15189
  • Ćwiczenia praktyczne
 3. Audit, jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania wdrożonego systemu
  • Zapoznanie z celem auditu
  • Rodzaje audytów
  • Ćwiczenia praktyczne
 4. Sposoby planowania i przeprowadzania auditu w laboratorium medycznym
  • Określanie kryteriów i zakresu auditu z uwzględnieniem sposobów poboru prób, przechowywania, nadzoru nad urządzeniami
  • Tworzenie list kontrolnych
  • Ćwiczenia praktyczne
 5. Audit – sposoby przeprowadzania w praktyce
  • Sposoby weryfikacji dowodów audytowych
  • Różnice między niezgodnością, a spostrzeżeniem
  • Ćwiczenia praktyczne
 6. Dokumentowanie wyników auditu
  • Przygotowywanie raportu z auditu
  • Sposoby definiowania działań korygujących i zapobiegawczych
  • Sposoby oceny skuteczności wdrożonych działań
  • Ćwiczenia praktyczne
 7. Dyskusja, podsumowanie
 8. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Imienne zaświadczenie

Każdy słuchacz, uczestniczący
w naszym szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział
w zajęciach.

Lokalizacja szkolenia