|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO/ TS 16949"

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z istotą, celem, zasadami planowania, metodologią realizacji i raportowania audytów wewnętrznych wg standardu
ISO/ TS 16949:2009. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ze specyfikacją techniczną
ISO/ TS 16949:2009 do efektywnego przeprowadzania audytów w organizacji.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami specyfikacji technicznej ISO/ TS 16949:2009 oraz do osób indywidualnych zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych, chcących zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania w branży motoryzacyjnej. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zgodnego z wymaganiami standardu ISO/ TS 16949:2009. Zaleca się,
aby uczestnicy szkolenia posiadali doświadczenie
w audytowaniu Systemów Zarządzania Jakością
(np. wg normy ISO 9001) oraz podstawową wiedzę
z zakresu wymagań specyfikacji technicznej
ISO/ TS 16949.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminów danego szkolenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

1 190,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 1 463,70 zł/ os. brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. System Zarządzania Jakością zgodny w wymaganiami Specyfikacji Technicznej
  ISO/ TS 16949:2009

  • Motoryzacyjne podejście procesowe
  • Struktura standardu ISO/ TS 16949
  • Omówienie wymagań standardu ISO/ TS 16949
  • Orientacja na Klienta, skuteczność i efektywność procesów
  • Ćwiczenia praktyczne
 3. Audit – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania

  • Idea audytów wewnętrznych
  • Cele auditu
  • Rodzaje audytów
  • Cechy dobrego auditora
  • Postawy auditora wobec auditowanego
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 4. Planowanie i przygotowanie auditu systemu, procesu, wyrobu

  • Kryteria i zakres auditu
  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • Ćwiczenia praktyczne
 5. Przeprowadzenie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu

  • Obiektywne dowody
  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • Ćwiczenia praktyczne
 6. Dokumentowanie wyników auditu
  • Umiejętne formułowanie niezgodności
  • Dokumentowanie niezgodności
  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
  • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu.
  • Ćwiczenia praktyczne
 7. Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze oraz doskonalące
  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych/ doskonalących
  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności 
  • Definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych oraz doskonalących
  • Ocena skuteczności działań
  • Ćwiczenia praktyczne
 8. Dyskusja, podsumowanie
 9. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Auditora

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia