|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
dla wyrobów medycznych EN ISO 13485"

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodnego z ISO 13485. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów
w organizacji. Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych ISO 13485 w celu oceny zgodności
z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania jakością

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich
osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Ukończenie szkolenia
i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania dla wyrobów medycznych zgodnego z ISO 13485.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godziny zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

790,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(971,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. System Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych zgodny z wymaganiami normy
  ISO 13485
 3. Audit – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych
  • Cele auditu
  • Rodzaje auditów
 4. Planowanie i przygotowanie auditu
  • Kryteria i zakres auditu
  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • Ćwiczenia praktyczne
 5. Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu
  • Obiektywne dowody
  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • Ćwiczenia praktyczne
 6. Dokumentowanie wyników auditu
  • Umiejętne formułowanie niezgodności
  • Dokumentowanie niezgodności
  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
  • Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu
  • Ćwiczenia praktyczne
 7. Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze
  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych
  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności
  • Definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych
  • Ocena skuteczności działań
  • Ćwiczenia praktyczne
 8. Dyskusja, podsumowanie
 9. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Auditora

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia