|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg PN-N 18001/ OHSAS 18001"

Cel
szkolenia

Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających
na interpretację wymagań normy
PN-N 18001/ standardu OHSAS 18001, przygotowanie do prowadzenia skutecznych auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w przedsiębiorstwie.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów
na Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego
z normami PN-N 18001/ OHSAS 18001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia
do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego
PN-N 18001/ OHSAS 18001.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

890,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 1094,70 zł/ os. brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Omówienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Struktura normy PN-N/ OHSAS 18001
  • Definicje
  • Podejście procesowe
  • Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Planowanie, monitorowanie i doskonalenie systemu
  • Ćwiczenia praktyczne
 3. Techniki auditowania
  • Sposób mówienia, wpływ na reakcje i zachowania innych ludzi
  • Rodzaje wypowiedzi
  • Język auditu
  • Techniki stawiania pytań i prowadzenia wywiadu
  • Ćwiczenia praktyczne
 4. Auditowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Definicje
  • Audity – cele, zadania i rodzaje auditów
  • Przygotowanie auditu
  • Listy pytań kontrolnych
  • Prowadzenie auditu
  • Dokumentowanie auditu
  • Ćwiczenia praktyczne – przeprowadzenie auditu wybranego procesu
  • Interpretacja wyników i zachowań auditowych zastosowanych w trakcie auditu
  • Omówienie wyników – ćwiczenia
 5. Działania poauditowe
  • Formułowanie niezgodności
  • Zakończenie auditu
  • Przygotowanie raportu z auditu
  • Działania poauditowe
  • Ćwiczenia praktyczne
 6. Dyskusja i podsumowanie
 7. Test końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Auditora

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia