|

Szkolenie:
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
zgodnego z wymaganiami ISO 37001

Cel
szkolenia

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przeprowadzania skutecznych auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 37001.
Uzyskanie kompetencji w zakresie planowania, realizacji oraz dokumentowania wyników auditów wewnętrznych realizowanych w celu oceny skuteczności oraz zgodności Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego z wymaganiami.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego ISO 37001.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00
w sumie 16 godzin zajęć

Cena szkolenia zawiera:
– Przeprowadzenie egzaminu
– Certyfikat Auditora ISO 37001
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE


Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41 kom.: 604 20 90 43

SZKOLENIA STACJONARNE

Terminy szkoleń stacjonarnych:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Informacje dodatkowe:
– W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
– Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

SZKOLENIA ON-LINE

Terminy szkoleń on-line:
Terminy aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Cena szkolenia
Ceny aktualnie zaplanowanych szkoleń przedstawione są w Planie Szkoleń

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Omówienie systemu zarządzania antykorupcyjnego
  • Struktura normy ISO 37001
  • Terminy i definicje
  • Planowanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
  • Szacowanie ryzyka oraz działania odnoszące się do ryzyka i szans
  • Dokumentacja Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
  • Zasoby oraz procesy wspomagające
  • Utrzymywanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
  • Monitorowanie i doskonalenie systemu
  • Ćwiczenia praktyczne z zakresu interpretacji wymagań normy ISO 37001
 3. Audity – informacje ogólne
  • Cele auditu
  • Rodzaje auditów
 4. Planowanie i przygotowanie auditu
  • Kryteria i zakres auditu
  • Dobór zespołu auditorów
  • Podejście procesowe do auditów wewnętrznych
  • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • Ćwiczenia praktyczne
 5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
  • Techniki audytowania
  • Obiektywne dowody
  • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • Ćwiczenia praktyczne
 6. Dokumentowanie wyników auditu
  • Umiejętne formułowanie i dokumentowanie niezgodności
  • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
  • Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu
  • Ćwiczenia praktyczne
 7. Skuteczne działania poauditowe
  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
  • Definiowanie działań korygujących
  • Ocena skuteczności działań
  • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia
  • Ćwiczenia praktyczne
 8. Dyskusja, podsumowanie
 9. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Liczebność grupy szkoleniowej zawsze jest uzależniona od formuły i rodzaju szkolenia.

Tworzymy grupy pozwalające na skuteczną realizację celów szkolenia.


Metodologia szkolenia

Zajęcia mają formę wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusji moderowanych, analiz przypadków.

Lokalizacja szkolenia