|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny Systemu SQAS w transporcie lądowym"

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na interpretację wymagań standardu SQAS w oparciu o kwestionariusz i wytyczne CEFIC (European Chemical Industry Council). Przygotowanie do prowadzenia skutecznych auditów wewnętrznych systemu SQAS w przedsiębiorstwie.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnego ze standardem SQAS (Safety and Quality Assessment System) w transporcie lądowym, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia
i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego systemu SQAS.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter krótkich wykładów, wprowadzających w przystępny sposób niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktycznych ćwiczeń grupowych i indywidualnych. Teoria poparta będzie doświadczeniami z przeprowadzonych auditów oraz ćwiczeniami pozwalającymi opanować zarówno standard SQAS, jak i zastosować w praktyce zdobyte wiadomości z zakresu prowadzenia auditu wewnętrznego.Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe oraz tłumaczenia kwestionariusza i wytycznych SQAS do wykorzystania w pracy w swojej firmie, a po zakończeniu kursu – zaświadczenie o przebytym szkoleniu.Kurs kończy się nieobowiązkowym egzaminem pisemnym w formie testu oraz pytań problemowych. Uczestnicy po pozytywnym jego zaliczeniu uzyskają certyfikaty Auditora Wewnętrznego SQAS w transporcie lądowym – w wersji polsko- i angielskojęzycznej.

Szkolenie to realizujemy jako szkolenie zamknięte (dedykowane). Prezentowany poniżej program zajęć jest jedynie naszą propozycją
i może zostać zmodyfikowany w oparciu
o indywidualnie potrzeby i wymagania Klienta.

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia przez e-mail

                     szkolenia@malongroup.pl


Zapytaj o terminy i dostępność szkolenia telefonicznie

                   71 789 08 41


Czas trwania szkolenia

                    2 dni; od 9:00 do 17:00
                    (16 godzin zajęć)

Program szkolenia

Wprowadzenie
Omówienie systemu SQAS w transporcie lądowym
 • Prezentacja kwestionariusza i wytycznych SQAS
 • Definicje
 • Dokumentacja systemu SQAS
 • Planowanie, monitorowanie i doskonalenie systemu
 • Ćwiczenia praktyczne
Podstawowe przepisy prawne w transporcie lądowym
Techniki auditowania
 • Sposób mówienia, wpływ na reakcje i zachowania innych ludzi
 • Rodzaje wypowiedzi
 • Język auditu
 • Techniki stawiania pytań i prowadzenia wywiadu
 • Ćwiczenia praktyczne
Auditowanie systemu SQAS
 • Definicje
 • Audity – cele, zadania i rodzaje auditów
 • Przygotowanie auditu
 • Listy pytań kontrolnych wg kwestionariusza SQAS
 • Prowadzenie auditu
 • Dokumentowanie auditu
 • Ćwiczenia praktyczne – przeprowadzenie auditu wybranego elementu systemu SQAS
 • Interpretacja wyników i zachowań auditowych zastosowanych w trakcie auditu
 • Omówienie wyników ćwiczenia
Działania poauditowe
 • Formułowanie niezgodności
 • Zakończenie auditu
 • Przygotowanie raportu z auditu
 • Działania poauditowe
 • Ćwiczenia praktyczne
Dyskusja, podsumowanie
Egzamin końcowy

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO