|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny
i Pełnomocnik ds. Systemu HACCP"

Cel szkolenia

Przygotowanie przyszłych Pełnomocników do efektywnego sprawowania tej funkcji w przedsiębiorstwie oraz zapoznanie ich z zakresem obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialność Pełnomocnika ds. Systemu HACCP. Przygotowanie przyszłych Auditorów wewnętrznych do skutecznego przeprowadzenia auditów
z uwzględnieniem istoty, celów, rodzajów, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych systemu HACCP.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Pełnomocników ds. systemu HACCP
i Auditorów wewnętrznych a także wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenie i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. systemu HACCP oraz Auditora wewnętrznego systemu HACCP.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

Szkolenie to realizujemy jako szkolenie zamknięte (dedykowane). Prezentowany poniżej program szkolenia jest jedynie naszą propozycją i może zostać zmodyfikowany
w oparciu o indywidualnie potrzeby
i wymagania Klienta.

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia przez e-mail

                     szkolenia@malongroup.pl


Zapytaj o terminy i dostępność szkolenia telefonicznie

                   71 789 08 41


Czas trwania szkolenia

                    3 dni; od 9:00 do 17:00
                    (24 godziny zajęć)

Zgłoszenie uczestnictwa w 3 prostych krokach:

Termin zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dni przed datą szkolenia

Karta zgłoszenia

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia (format: pdf/ doc) na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl lub faxem: 71 791 39 09

Dokonanie płatności

Uiszczenie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanego dokumentu proforma. Dokument otrzymują Państwo na wskazany adres e-mail

Koszt szkolenia

990,00 zł/ os.netto + 23% VAT = 1217,70 zł/ os. brutto

W cenę szkolenia wliczone jest:

 • 1. Przeprowadzenie egzaminu
 • 2. Certyfikaty Auditora Wewnętrznego i Pełnomocnika w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
 • 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • 4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
 • 5. Poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

Program szkolenia

Wprowadzenie
Wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności
Wprowadzenie i podstawowe informacje dotyczące systemu HACCP
 • Rodzaje zagrożeń i wpływ na jakość zdrowotną żywności, źródła zagrożeń
Metodyka wdrażania systemu HACCP
 • 7 zasad wdrażania systemu HACCP wg. Codex Alimentarius
 • 12 etapów wdrażania systemu HACCP
 • Problemy przy wdrażaniu systemu HACCP
Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialność Pełnomocnika ds. HACCP
Projektowanie przykładowej dokumentacji wg. 12 etapów wdrażania systemu
 • Harmonogram wdrażania systemu HACCP
 • Procedury, instrukcje, zapisy
Terminologia, rodzaje, cele audytu; obowiązki stron audytu
 • Wymagania stawiane auditorom, kompetencje, kodeks audytora
Techniki auditowania - ich rodzaje i zastosowanie; zasady przygotowania i przeprowadzania audytu
 • Preferencje komunikacyjne: werbalne i niewerbalne; pytania otwarte i zamknięte
 • Zasady analizy i kwalifikacji wyników audytu – niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia
 • Zasady przygotowywania raportów z audytów, ich role w systemie zarządzania HACCP, działania poaudytowe
Praktyczne rozwiązania problemów
Dyskusja, podsumowanie
Egzamin końcowy
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE
"Auditor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu HACCP"
Pobierz Kartę zgłoszenia i wyślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO