|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny Systemu zarządzania jakości ISO 9001 oraz BHP wg
PN–N 18001 / OHSAS 18001"

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów, przygotowanie przyszłych auditorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania jakością i BHP. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia

                     szkolenia@iso.org.pl
                     71 789 08 41


Czas trwania
szkolenia

                   3 dni; od 9:00 do 16:00
                   (21 godzin zajęć)


Miejsce realizacji szkolenia

                ul. Piłsudskiego 74
                50-020 Wrocław 
                Sprawdź na mapie

Zgłoszenie uczestnictwa w 3 prostych krokach:

Termin zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dni przed datą szkolenia

Karta zgłoszenia

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia (format: pdf/ doc) na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub faxem: 71 791 39 09

Dokonanie płatności

Uiszczenie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanego dokumentu proforma. Dokument otrzymują Państwo na wskazany adres e-mail

Koszt szkolenia

990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)

W cenę szkolenia wliczone jest:

 • 1. Przeprowadzenie egzaminu
 • 2. Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim
  (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
 • 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • 4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
 • 5. Poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

Program szkolenia

Wprowadzenie
Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP
 • Elementy Systemu związane z Zarządzaniem Jakością według normy ISO 9001
 • Elementy Systemu związane z Zarządzaniem BHP według normy PN-N 18001/ OHSAS 18001
 • Idea i zasady Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań norm których wymagania stanowią podstawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Audit wewnętrzny - weryfikacja zgodności i skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Cele auditu
 • Rodzaje auditów
 • Planowanie i przygotowanie auditu
  • podejście procesowe i podejście odnoszące się do ryzyka sans
  • dobór zespołu auditorów
  • kryteria auditu
  • istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • ćwiczenia praktyczne
 • Realizacja auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
  • dowody z auditu i ich obiektywna ocena
  • określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • ćwiczenia praktyczne
 • Wyniki auditu – w jaki sposób należy utrzymywać stosowane zapisy z auditów wewnętrznych
  • dokumentowanie niezgodności
  • spostrzeżenia oraz potencjały do doskonalenia wykazane podczas auditu – jako narzędzie do doskonalenia ZSZ
  • ćwiczenia praktyczne
 • Skuteczne działania poaudytowe
  • odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań poaudytowych
  • istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
  • definiowanie działań poaudytowych oraz nadzorowanie ich realizacji
  • ocena skuteczności działań
  • ćwiczenia praktyczne
Dyskusja, podsumowanie
Egzamin końcowy

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Lokalizacja szkolenia

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO