|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 i bezpieczeństwa żywności HACCP"

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów oraz przygotowanie przyszłych auditorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia

                     szkolenia@iso.org.pl
                     71 789 08 41


Czas trwania
szkolenia

                   3 dni; od 9:00 do 16:00
                   (21 godzin zajęć)


Miejsce realizacji szkolenia

                ul. Piłsudskiego 74
                50-020 Wrocław 
                Sprawdź na mapie

Zgłoszenie uczestnictwa w 3 prostych krokach:

Termin zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dni przed datą szkolenia

Karta zgłoszenia

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia (format: pdf/ doc) na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl lub faxem: 71 791 39 09

Dokonanie płatności

Uiszczenie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanego dokumentu proforma. Dokument otrzymują Państwo na wskazany adres e-mail

Koszt szkolenia

990,00 zł/ os. netto + 23% VAT (1217,70 zł/ os. brutto)

W cenę szkolenia wliczone jest:

 • 1. Przeprowadzenie egzaminu
 • 2. Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim
  (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
 • 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • 4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
 • 5. Tekst Kodeksu Żywnościowego
 • 6. Poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

Program szkolenia

Wprowadzenie
Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001 i Bezpieczeństwa Żywności HACCP
 • Elementy Systemu związane z Zarządzaniem Jakością według normy ISO 9001
  • System Zarządzania Jakością
  • wymagania normy ISO 9001
 • Elementy Systemu związane z Zapewnieniem Bezpieczeństwa Żywności HACCP według zasad zawartych w przepisach prawa i Codex Alimentarius
  • System Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności HACCP
  • Rodzaje zagrożeń i wpływ na jakość zdrowotną żywności, źródła zagrożeń
  • 7 zasad i 12 etapów wdrażania Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności HACCP
 • Aktualności w zakresie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
 • Idea i zasady Zintegrowanego Systemu
 • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań systemów, których wymagania stanowią podstawę Zintegrowanego Systemu
Planowanie i przygotowanie do auditu wewnętrznego
 • Cele auditu
 • Rodzaje auditów
 • Planowanie i przygotowanie auditu
  • podejście procesowe do auditów wewnętrznych
  • dobór zespołu auditorów
  • kryteria auditu
  • istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • ćwiczenia praktyczne
Realizacja auditu - zasady prowadzenia badania na miejscu
 • Dowody z auditu i ich obiektywna ocena
 • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
 • Ćwiczenia praktyczne
Wyniki auditu - w jaki sposób należy utrzymywać stosowane zapisy z auditów wewnętrznych
 • Dokumentowanie niezgodności
 • Spostrzeżenia oraz potencjały do doskonalenia wykazane podczas auditu – jako narzędzie do doskonalenia Zintegrowanego Systemu
 • Ćwiczenia praktyczne
Skuteczne działania korekcyjne i korygujące
 • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
 • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
 • Definiowanie działań korekcyjnych i korygujących oraz nadzorowanie ich realizacji
 • Ocena skuteczności działań
 • Ćwiczenia praktyczne
Dyskusja, podsumowanie
Egzamin końcowy

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Lokalizacja szkolenia

Zapisz się do naszego newslettera
aby otrzymywać od nas informacje o naszych
SZKOLENIACH

Zostawiając nam swój adres e-mail wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji
dotyczących najbliższych terminów szkoleń.
Będą Państwo otrzymywać maksymalnie 2-3 wiadomości w miesiącu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO