|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle kolejowym
zgodnego z ISO /TS 22163"

Cel
szkolenia

Zapoznanie uczestników z istotą, celem, zasadami planowania, metodologią realizacji i raportowania auditów wewnętrznych wg ISO /TS 22163. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych systemu zarządzania jakością w przemyśle kolejowym zgodnego z ISO 22163 do efektywnego przeprowadzania auditów w organizacji.
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu ISO /TS 22163.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Auditorów Wewnętrznych systemu zarządzania jakością w branży kolejowej zgodnego
z wymaganiami ISO /TS 22163 oraz do osób indywidualnych zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych, chcących zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością w branży kolejowej.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
3 dni; 9:00-17:00 (24 godziny zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

1290,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(1586,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. System Zarządzania zgodny w wymaganiami standardu technicznego ISO /TS 22163
  • Struktura specyfikacji ISO /TS 22163
  • Omówienie wymagań standardu ISO /TS 22163
 3. Audit – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością
  • Idea audytów wewnętrznych
  • Cele i rodzaje auditów
  • Dobór zespołu auditorów
  • Podejście procesowe i podejście odnoszące się do ryzyka i szans
  • Techniki auditowania 
 4. IRIS-TOOL – narzędzie do auditowania w ramach Systemu Zarządzania zgodnego
  z wymaganiami ISO /TS 22163

  • Planowanie i przygotowanie auditu
  • Kryteria i zakres auditu
  • Zasady oceniania – przyznawanie punktów
  • Omówienie pytań z kwestionariusza
  • Prowadzenie działań auditowych
  • Dokumentowanie wyników auditu
  • Podsumowanie wyniku auditu
 5. Skuteczne działania korygujące oraz doskonalące
  • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących i doskonalących
  • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
  • Definiowanie działań korygujących i doskonalących
  • Ocena skuteczności działań
  • Ćwiczenia praktyczne
 6. Dyskusja, podsumowanie
 7. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Auditora

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia