|

Szkolenie:
Auditor Wewnętrzny Dobrych Praktyk Produkcji (GMP) w branży kosmetycznej zgodny z wymaganiami normy ISO 22716

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy
ISO 22716 (PN-EN ISO 22716). Omówienie zagadnień związanych
z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów oraz przygotowanie przyszłych auditorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Dobrych Praktyk Produkcji (GMP) w branży kosmetycznej. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego ISO 22716 (PN-EN ISO 22716).

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@iso.org.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia

                     szkolenia@iso.org.pl
                     71 789 08 41


Czas trwania
szkolenia

                   2 dni; od 9:00 do 17:00
                   (16 godzin zajęć)


Miejsce realizacji szkolenia

                ul. Piłsudskiego 74
                50-020 Wrocław 
                Sprawdź na mapie

Zgłoszenie uczestnictwa w 3 prostych krokach:

Termin zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dni przed datą szkolenia

Karta zgłoszenia

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia (format: pdf/ doc) na adres: szkolenia@iso.org.pl  lub faxem: 71 791 39 09

Dokonanie płatności

Uiszczenie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanego dokumentu proforma. Dokument otrzymują Państwo na wskazany adres e-mail

Koszt szkolenia

790,00 zł/ os. netto + 23% VAT ( 971,7‬0 zł/ os. brutto)

W cenę szkolenia wliczone jest:

 • 1. Przeprowadzenie egzaminu
 • 2. Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
 • 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • 4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
 • 5. Poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

Program szkolenia

Wprowadzenie
Dobre Praktyki Produkcji (GMP) dla producentów kosmetyków zgodne z wymaganiami normy ISO 22716 (PN-EN ISO 22716)
 • Elementy Dobrych Praktyk Produkcji według normy ISO 22716 (PN-EN ISO 22716)
 • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 22716 (PN-EN ISO 22716)
Audit - narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Dobrych Praktyk Produkcji (GMP)
 • Cele auditu
 • Rodzaje auditów
Planowanie i przygotowanie auditu
 • Kryteria i zakres auditu
 • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
 • Ćwiczenia praktyczne
Przeprowadzenie auditu - zasady prowadzenia badania na miejscu
 • Obiektywne dowody
 • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
 • Ćwiczenia praktyczne
Dokumentowanie wyników auditu
 • Umiejętne formułowanie niezgodności
 • Dokumentowanie niezgodności
 • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
 • Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu
 • Ćwiczenia praktyczne
Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze
 • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych
 • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności
 • Definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych
 • Ocena skuteczności działań
 • Ćwiczenia praktyczne
Dyskusja, podsumowanie
Egzamin końcowy
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE
"Auditor Wewnętrzny Dobrych Praktyk Produkcji w branży kosmetycznej wg. ISO 22716"
Pobierz Kartę zgłoszenia i wyślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Lokalizacja szkolenia