|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny standardu BRC FOOD"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu wymagań BRC Food (BRC Global Standard Food)
. Omówienie zagadnień związanych z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów oraz przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwach sektora spożywczego w odniesieniu do wymagań aktualnej wersji standardu BRC Food

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na auditorów wewnętrznych, a także do wszystkich
osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny standardu BRC Food. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia
do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego standardu BRC Food (BRC Global Standard Food).

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@.org.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-17:00 (16 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@iso.org.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

790,00 zł/ os. netto + 23% VAT 
(971,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Zapoznanie ze zmianami w aktualnej wersji standardu BRC Food
 3. Podstawowe wymagania standardu BRC Food
  • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
  • Plan bezpieczeństwa żywności – Plan HACCP
  • System zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
  • Wymagania dotyczące zakładu
  • Kontrola wyrobu
  • Kontrola procesów
  • Pracownicy
 4. Auditowanie, jako narzędzie do doskonalenia Systemu Zarządzania zgodnego z BRC Food
  • Planowanie auditów i ustanawianie celów
  • Przygotowanie auditu – kryteria i zakres
  • Przeprowadzenie auditu – zasady prowadzenia auditu, umiejętność określania i wykazywania niezgodności
  • Raportowanie auditu – dokumentowanie niezgodności, potencjałów do doskonalenia
  • Istota działań korygujących i zapobiegawczych – odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań, ocena skuteczności działań
  • Najczęściej pojawiające się problemy związane z auditowaniem, komunikacja podczas auditu
 5. Ćwiczenia praktyczne
 6. Dyskusja, podsumowanie
 7. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Auditora

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia