|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny standardu BRC CP"

Cel
szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu wymagań standardu BRC CP (BRC Global Standard for Consumer Products). Omówienie zagadnień związanych z istotą, celem, rodzajami, planowaniem
i metodyką prowadzenia auditów oraz przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów
w przedsiębiorstwach sektora wyrobów non – food (nieżywnościowych) w odniesieniu do wymagań standardu.

Do kogo skierowane
jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Auditorów Wewnętrznych a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny standardu BRC CP wyd. 4. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia
do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego standardu BRC CP (BRC Global Standard for Consumer Products) wyd. 4.

Zgłoś swoje uczestnictwo
w szkoleniu


Pobierz kartę zgłoszenia
na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

AKTUALNE TERMINY SZKOLENIA:

Aktualnie brak terminu danego szkolenia – zapytaj o możliwość uczestnictwa w formie zamkniętej

Czas trwania szkolenia:
2 dni; 9:00-16:00 (14 godzin zajęć)

Miejsce realizacji szkolenia:
Wrocław

Karty zgłoszenia na szkolenie:
Pobierz w formacie PDF
Pobierz w formacie DOC

Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@malongroup.pl
tel.: 71 789 08 41
tel. kom.: 604 20 90 43
fax: 71 791 39 09

KOSZT SZKOLENIA:

690,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 848,70 zł/ os. brutto

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:

Przeprowadzenie egzaminu
Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek
i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. BRC (The British Retail Consortium BRC) – podstawowe informacje dotyczące organizacji
 3. Geneza, rodzina standardów BRC, podstawowe pojęcia i istota standardu BRC CP
 4. Podstawowe wymagania standardu BRC CP
  • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
  • Zarządzanie ryzykiem
  • System zarządzania
  • Standardy w zakładzie
  • Kontrola produktu
  • Ocena zgodności
  • Kontrola procesu
  • Personel
 5. Drzewko decyzyjne – praktyczne zastosowanie
 6. Grupy produktów zgodnie z wymaganiami standardu BRC CP
 7. Auditowanie jako narzędzie do doskonalenia SZ zgodnego z BRC CP
  • Planowanie auditów i ustanawianie celów
  • Przygotowanie auditu – kryteria i zakres
  • Przeprowadzenie auditu – zasady prowadzenia auditu, umiejętność określania i wykazywania niezgodności
  • Raportowanie auditu – dokumentowanie niezgodności, potencjałów do doskonalenia
  • Istota działań korygujących i zapobiegawczych – odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań, ocena skuteczności działań
  • Najczęściej pojawiające się problemy związane z auditowaniem, komunikacja podczas auditu
 8. Ćwiczenia praktyczne
 9. Dyskusja, podsumowanie
 10. Egzamin końcowy

Co wyróżnia to szkolenie?


Czas trwania szkolenia

Jest optymalnie dostosowany do ilości materiału – szkolenia cechują się dużą intensywnością, wnikliwym, kompleksowym oraz indywidualnym omówieniem danej problematyki.


Prowadzący szkolenie

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania
w różnego typu organizacjach,
a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.


Grupy szkoleniowe

Składają się maksymalnie z 10 osób – tworzymy małe grupy, by każdemu uczestnikowi dać możliwość aktywnego udziału
w zajęciach oraz zapewnić bezpośredni kontakt
z trenerem.


Certyfikat Auditora

Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji
i kwalifikacji.

Lokalizacja szkolenia