|

Szkolenie Pełnomocnika ds. ISO 9001 w formule on-line dla firmy UPM Raflatac Sp. z o.o.

2020-03-13

W dniach 12-13.03.2020r. Nasz konsultant miał przyjemność prowadzić szkolenie Pełnomocnika ds. ISO 9001 w formule on-line (pełny tytuł szkolenia: Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015) dla firmy UPM Raflatac Sp. z o.o.

Celem szkolenie Pełnomocnika ds. ISO 9001 było zapoznanie uczestników z planowaniem Systemu Zarządzania Jakością w organizacji, jak również z zasadami jego utrzymywania oraz nadzoru i roli, jaką pełni Manager (Pełnomocnik) ds. SZJ w tym procesie. Uczestnicy szkolenia w trakcie jego trwania poznali metody doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Organizacji.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie!

UPM Raflatac Sp. z o.o. jest dostawcą materiałów etykietowych. Działa na rynku od lat siedemdziesiątych, tworząc wysokowydajne materiały etykietowe do brandingu i promocji, etykiety informacyjne i etykiety z funkcjonalnością.

 


Szkolenie on-line jest wspaniałą alternatywą dla wszystkich Organizacji, które nie chcą lub nie mogą skorzystać ze szkoleń w formie tradycyjnej. Do realizowanych przez nas usług on -line (szkolenie on-line oraz usługi doradcze on-line) wykorzystujemy narzędzia takie jak Skype For Business, Microsoft Teams oraz Clickmeeting, które:

 • są dla Państwa udostępniane przez nas bezpłatnie (rozwiązania niewymagające od Państwa zakupu żadnych licencji oraz oprogramowania),
 • zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji,
 • nie wymagają wiedzy i umiejętności informatycznych,
 • zapewniają komunikację zarówno pomiędzy dwiema osobami jak i umożliwiają pracę zespołową.

Wśród niewątpliwych zalet uczestnictwa w szkoleniach w formie on–line nasi Klienci wymieniają m.in.:

 • możliwość uczestnictwa w szkoleniu osób znajdujących się w różnych lokalizacjach,
 • możliwość swobodnego dostosowania formy przekazywanej wiedzy (prezentacja, audio, video, udostępnianie dokumentów) oraz jej nośnika (komputer, tablet, telefon),
 • zminimalizowanie stresu związanych z wystąpieniem uczestników przed szerszą liczbą osób / trenerem,
 • mniejsze koszty realizacji szkolenia (związane z brakiem konieczności pokrycia kosztów dojazdu czy noclegu dla uczestników),
 • większa dostępność trenerów o wysokich kwalifikacjach.

 


Zapraszamy do zapoznania ze szczegółami naszych szkoleń ISO:

 1. Szkolenie Pełnomocnika ds. ISO 9001 („Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001”)
  więcej —→