|

Szkolenia on-line dla Audytorów Wewnętrznych i Managerów ds. SZ w ZPAS Przygórze, Autoliv i PWiK w Rybniku

2020-06-25

W ostatnich czasie mieliśmy przyjemność zrealizować trzy szkolenia zamknięte w formie zdalnej, która ze względu na obecną sytuację związaną z zagrożeniem covid-19 jest idealnym rozwiązaniem dla firm i organizacji, które w dalszym ciągu ze względu na bieżącą działalności biznesową chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników a jednocześnie pragną zadbać o ich bezpieczeństwo i zapewnić im jak najwyższy komfort uczestnictwa w szkoleniu:

Wszystkie szkolenia zostały realizowane na żywo wraz ćwiczeniami praktycznymi zapewniając aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach. W ramach szkoleń zostały również przeprowadzone egzaminy końcowe, po których pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje.

Obecnie również wszystkie nasze szkolenia i kursy znajdujące się w harmonogramie szkoleń otwartych są dostępne w formie on-line. Niebywałą zaletą tego typu szkoleń jest możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych firm i branż oraz analiza przypadków i przykładowych rozwiązań omawianych na żywo. W celu zapewnienia sprawnej i efektywnej komunikacji wykorzystujemy profesjonalne rozwiązania takie jak: ZOOM, Skype For Business, Microsoft Teams oraz Clickmeeting.

Bardzo cieszy nas fakt, iż klienci, mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obecną sytuacją w kraju i na świecie, nieprzerwanie realizują swoje projekty i szkolenia, chcąc nieustannie podnosić swoje kompetencje. Ta wiedza zachęca nas do dalszego rozwoju i napędza do działania w poszukiwaniu coraz to nowocześniejszych i bardziej skutecznych metod kształcenia na odległość.

 


Najczęściej wybieranymi przez naszych klientów szkoleniami są szkolenia on-line dla Audytorów Wewnętrznych. To co odróżnia nasze szkolenia od konkurencyjnych usług to przede wszystkim zapewnienie możliwości aktywnej komunikacji dwukierunkowej z prowadzącym szkolenie oraz realizowane z wykorzystaniem narzędzi on-line ćwiczenia w grupach. W przypadku właśnie tego typu szkoleń on-line dla Audytorów Wewnętrznych oraz Pełnomocników /Managerów ds. Systemów Zarządzania jest to szczególnie istotne. Tylko dzięki praktycznym ćwiczeniom, analizom przypadków oraz aktywnej komunikacji z prowadzącym możliwe jest zapewnienie odpowiedniej skuteczności szkoleń.