|

Szkolenia z zakresu systemów, metod i narzędzi zarządzania
(szkolenia ISO on-line) w dobie COVID-19

2020-03-18
 

Globalna sytuacja związana z COVID-19 oraz ogłoszony w jej konsekwencji stan zagrożenia epidemicznego mają bardzo duży wpływ na życie prywatne i zawodowe każdego z nas.

Istotnym obszarem naszej działalności związanej z systemami, metodami i narzędziami zarządzania jest działalność szkoleniowa (szkolenia ISO), której dotyczy niniejsza strona www. Z oczywistych względów COVID-19 ma bardzo istotny wpływ na ten rodzaj naszej działalności. Szkolenia, które do tej pory realizowaliśmy w głównej mierze w formule tradycyjnej zostały zastąpione szkoleniami on-line (odtwarzanymi) oraz realizowanymi na żywo webinariami.

Zarówno szkolenia ISO on-line odtwarzane oraz realizowane na żywo webinaria nie stanowią dla nas dużego wyzwania ponieważ nie są dla nas nowymi działaniami. Realizowaliśmy je w formule „na odległość” z dużym powodzeniem od kilku lat. Początkowo używaliśmy ogólnie dostępnych narzędzi typu Skype jednak ze względu na rozwój narzędzi obecnie stosujemy profesjonalne rozwiązania takie jak: iSpring oraz nasza platforma do szkoleń on-line (szkolenia.aqpsoft.pl), Skype For Business, Microsoft Teams oraz Clickmeeting. Każde z tych narzędzi ma swoją charakterystykę i z tego względu na potrzeby każdego działania i klienta jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie rozwiązanie, które będzie najbardziej efektywne. Narzędzia te można wykorzystać do realizacji szkoleń zarówno o małej jak i bardzo dużej ilości uczestników.

To pozwala nam na realizację usług szkoleniowych i pokrewnych w tym miedzy innymi:

  • webinariów realizowanych dla małych oraz dużych grup uczestników w formule otwartej i zamkniętej (dedykowanej),
  • warsztatów praktycznych dla mniejszych grup uczestników (preferowana liczebność do 12 osób),
  • nagranych szkoleń, udostępnianych on-line, które mogą być odtwarzane przez użytkowników w dowolnej chwili,
  • testów i egzaminów w przypadku realizowanych kursów kompetencyjnych.


W zakresie stosowanych metod edukacyjnych realizowane przez nas szkolenia i kursy w formule on-line nie różnią się od tych realizowanych w formule tradycyjnej. Stosowane przez nas narzędzia umożliwiają nam:

  • prowadzenie wykładów z zastosowaniem prezentacji multimedialnych,
  • analizę przypadków oraz analizę przykładowych rozwiązań z udostępnieniem uczestnikom oraz jednoczesnym omówieniem stosownych materiałów,
  • zapewnienie wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami zdarzenia,
  • realizację ćwiczeń praktycznych wraz z omówieniem ich wyników,
  • zorganizowanie dla uczestników panelu pytań oraz innych rozwiązań zapewniających interakcję pomiędzy uczestnikami i prowadzącym.

 

Praktycznie wszystkie nasze szkolenia i kursy, które do tej pory oferowaliśmy w formule tradycyjnej są obecnie dostępne w formule on-line.

Obecnie pracujemy nad rozszerzeniem naszej oferty o webinaria dotyczące interesujących ale wąskich zagadnień tematycznych, których realizacja jest możliwa w ciągu ok 2-3 godzin wraz z przeprowadzeniem panelu pytań od uczestników.

Zainteresowanych szkoleniami otwartymi zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera lub obserwowania naszego kalendarza szkoleń i aktualności oraz facebooka firmowego:

 

Zainteresowanych szkoleniami zamkniętymi (dedykowanymi) zapraszamy do kontaktu:
DANE KONTAKTOWE