|

Szkolenie:
"Wytyczne i wymagania ISO 9001:2015.
Porównanie i omówienie różnic pomiędzy normami ISO 9001:2008
a ISO 9001:2015"

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015, jak również omówienie różnic pomiędzy ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2015.
Wyjaśnimy zagadnienia związane z dostosowaniem systemów zgodnych
z ISO 9001:2008 do wymagań ISO 9001:2015

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych oraz pracowników organizacji, w których wdrożony został System Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2008, zainteresowanych problematyką dostosowania systemu
do wymagań aktualnej wersji normy ISO 9001:2015, a także do przygotowujących się lub będących w trakcie wdrożenia systemu zarządzania zgodnego
z wymaganiami norm ISO 9001:2015

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

Aktualne terminy szkolenia:


16.09.2016


24.10.2016

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia

                     szkolenia@malongroup.pl
                     71 789 08 41


Czas trwania
szkolenia

                   1 dzień; od 9:00 do 17:00
                   (8 godzin zajęć)


Miejsce realizacji szkolenia

                ul. Piłsudskiego 74
                50-020 Wrocław 
                Sprawdź na mapie

Zgłoszenie uczestnictwa w 3 prostych krokach:

Termin zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dni przed datą szkolenia

Karta zgłoszenia

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia (format: pdf/ doc) na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl lub faxem: 71 791 39 09

Dokonanie płatności

Uiszczenie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanego dokumentu proforma. Dokument otrzymują Państwo na wskazany adres e-mail

Koszt szkolenia

390,00 zł/os netto + 23% VAT = 479,70 zł/os brutto

W cenę szkolenia wliczone jest:

  • 1. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
  • 2. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
  • 3. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

Program szkolenia

Wprowadzenie
Idea wprowadzenia zmian
Struktura i podstawowe wymagania normy ISO 9001:2015
Omówienie różnic występujących pomiędzy normami ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2015
Jak dostosować system zarządzania zgodny z ISO 9001:2008 do wymagań ISO 9001:2015
  • Jak spełnić wymagania normy ISO 9001:2015 – praktyczne przykłady
Okres przejściowy oraz ważność certyfikatów ISO 9001:2008
Dyskusja i podsumowanie
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE
"Wytyczne i wymagania ISO 9001:2015"
Pobierz Kartę zgłoszenia i wyślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

Zarządzanie Antykorupcyjne

  1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Lokalizacja szkolenia