|

Szkolenie:
"Standard BRC Food wyd. 8 z 2018 r. Prezentacja zmian w standardzie – warsztaty doskonalące"

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych informacji na temat zmian
w najnowszym wydaniu standardu BRC Food (Global Standard Food, wydanie 8, sierpień 2018) oraz zapoznanie z praktycznymi konsekwencjami tych zmian.
W trakcie szkolenia omówione zostaną zmienione wymagania oraz zmodyfikowane zasady oceny i certyfikacji wg nowego wydania standardu.

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm spożywczych odpowiedzialnych
za wdrażanie, nadzór, aktualizację i doskonalenie systemu zarządzania zgodnego
z wymaganiami standardu BRC Food oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualizacją wiedzy z zakresu wymagań standardu.

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia

                     szkolenia@malongroup.pl
                     71 789 08 41


Czas trwania
szkolenia

                   1 dzień; od 9:00 do 17:00
                   (8 godzin zajęć)


Miejsce realizacji szkolenia

                ul. Piłsudskiego 74
                50-020 Wrocław 
                Sprawdź na mapie

Zgłoszenie uczestnictwa w 3 prostych krokach:

Termin zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dni przed datą szkolenia

Karta zgłoszenia

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia (format: pdf/ doc) na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl lub faxem: 71 791 39 09

Dokonanie płatności

Uiszczenie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanego dokumentu proforma. Dokument otrzymują Państwo na wskazany adres e-mail

Koszt szkolenia

390,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 479,70 zł/ os. brutto

W cenę szkolenia wliczone jest:

  • 1. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
  • 2. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
  • 3. Poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

Program szkolenia

Wprowadzenie
Przegląd kluczowych wymagań standardu BRC Food wyd. 8
Zapoznanie ze zmianami w nowej wersji standardu BRC Food – dodatkowe wymagania fundamentalne,
m. in. orientacja na klienta i komunikacja, zarządzanie dostawcami, zarządzanie incydentami, wycofanie i zwrot, i in.
Aktualne zalecenia BRC w zakresie interpretacji wymagań
Harmonogram wdrożenia zmian w BRC Food
System oceny auditu, nowe podejście do auditowania oraz wskazówki dotyczące identyfikacji
i klasyfikacji niezgodności
Certyfikacja zgodnie z BRC Food wyd. 8
Ćwiczenia praktyczne
Dyskusja, podsumowanie

Zarządzanie Antykorupcyjne

  1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Lokalizacja szkolenia