|

Szkolenie:
"Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001"

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie

Do kogo skierowane jest szkolenie

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania jakością. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 9001:2015

Pobierz kartę zgłoszenia na szkolenie (format: pdf/ doc)

wypełnij i odeślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09


Zobacz harmonogram wszystkich szkoleń

Aktualne terminy szkolenia:


21-23.09.2016


17-19.10.2016


21-23.11.2016


14-16.12.2016

Informacje organizacyjne:


Zapytaj o dostępność szkolenia przez e-mail

                     szkolenia@malongroup.pl


Zapytaj o terminy i dostępność szkolenia telefonicznie

                   71 789 08 41


Czas trwania szkolenia

                    3 dni; od 9:00 do 17:00
                    (24 godziny zajęć)

Zgłoszenie uczestnictwa w 3 prostych krokach:

Termin zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 dni przed datą szkolenia

Karta zgłoszenia

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia (format: pdf/ doc) na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl lub faxem: 71 791 39 09

Dokonanie płatności

Uiszczenie opłaty za szkolenie na podstawie otrzymanego dokumentu proforma. Dokument otrzymują Państwo na wskazany adres e-mail

Koszt szkolenia

890,00 zł/ os. netto + 23% VAT = 1094,70 zł/ os. brutto

W cenę szkolenia wliczone jest:

 • 1. Przeprowadzenie egzaminu
 • 2. Certyfikaty Auditora Wewnętrznego w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
 • 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • 4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
 • 5. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu oraz zakwaterowania

Program szkolenia

Wprowadzenie
System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015
 • Elementy Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015
 • Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 9001:2015
Audity – informacje ogólne
 • Cele auditu
 • Rodzaje auditów
Planowanie i przygotowanie auditu
 • Kryteria i zakres auditu
 • Dobór zespołu auditorów
 • Podejście procesowe do auditów wewnętrznych
 • Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
 • Ćwiczenia praktyczne
Przeprowadzenie auditu - zasady prowadzenia badania na miejscu
 • Techniki audytowania
 • Obiektywne dowody
 • Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
 • Ćwiczenia praktyczne
Dokumentowanie wyników auditu
 • Umiejętne formułowanie niezgodności
 • Dokumentowanie niezgodności
 • Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
 • Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu
 • Ćwiczenia praktyczne
Skuteczne działania poauditowe
 • Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
 • Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
 • Definiowanie działań korygujących
 • Ocena skuteczności działań
 • Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia
 • Ćwiczenia praktyczne
Dyskusja, podsumowanie
Egzamin końcowy
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE
"Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001" 
Pobierz Kartę zgłoszenia i wyślij na adres e-mail: szkolenia@malongroup.pl
lub fax: 71 791 39 09

Zarządzanie Antykorupcyjne

 1. Audytor Wewnętrzny Systemu ISO 37001

Zarządzanie Ciągłością Działania

Lokalizacja szkolenia